inet   Forside - Tjenester - Produkter - Firma - Kontakt - Nyheter - Blog - GDPR
English
 

Personvern -- Epostlister

Dette dokumentet beskriver hva vi, Inferno Nettverk A/S, samler, lagrer og bruker informasjon om deg når du bruker våre epostlister. Informasjonen i dette dokumentet gjelder fra 1. mai 2018.

Generelt

Når du sender oss en epost vil innholdet av eposten, inkludert epostadressen og avsendernavnet i eposten, bli lagret sammen med informasjon om adressen eposten ble mottatt fra og tidspunktet den ble mottatt. Denne informasjonen er nødvendig for å svare på mottatte epost, for å videresende epost for våre epostlister og for å overvåke maskinene være for eventuelle vedlikeholds- eller sikkerhets-problemer.

Sikkerhet

Vårt epostsystem vil beskytte kommunikasjon ved å kryptere epost ved mottak og avsending når det kommuniserer med andre epostsystem som støtter kryptering (via STARTLS).

Informasjonen brukt av epostsystemet, slik som listen med adresser beskyttes ved å bli lagret på krypterte filsystem, med kryptering også brukt på sikkerhetskopier av informasjonen.

Listmanager

Subscribe forespørsler via epost for å melde seg på en av våre epostlister blir lagret som dokumentasjon på tillatelse til å sende deg epost fra epostlisten til adressen som blir påmeldt listen. En unsubscribe melding for å melde seg av en epostliste vil bli antatt å fjerne tillatelse til å sende deg epost fra den avmeldte epostlisten.

Hver epost som sendes til medlemmer av en epostliste vil ha et List-Unsubscribe felt som spesifiserer hvilken epostadresse som kan brukes for å melde seg av epostlisten.

Epostadressene til påmeldte brukere brukes bare til å sende epost fra påmeldte epostlister og blir ikke delt med eller solgt til andre og vil heller ikke bli tilsendt urelatert informasjon.

misc

Meldinger sendt til misc listene blir videresendt til alle påmeldte brukere og bør anses å være informasjon som blir offentlig kjent. Meldinger til disse epostlistene kan bli lagret av andre brukere, plassert på andre Internet sider og gjort tilgjenglig for offentlig tilgjengelige søkemotorer.

Bare send meldinger du er komfortabel med at blir offentlig kjent og bare send meldinger fra epostadresser du ikke har et problem med at blir offentliggjort.

Ikke send privat informasjon eller informasjon du ikke ønsker skal bli allment kjent.

bugs

Innholdet av epost sendt til bugs adressene vil bare bli brukt internt av Inferno Nettverk, men informasjon relatert til reproduserbarhet av programvarefeil kan bli delt med andre når dette er passende, slik som tilfeller der programvarefeil forekommer i programvare utviklet av andre bedrifter eller organisasjoner. Privat eller bruker-identifiserbar informasjon vil bli fjernet i disse situasjonene.

Navnet og en obfuskert utgave av epostadressen til den første personen som rapporterer en programvarefeil vil typisk bli annerkjent i den første versjonen av programvaren rapporterte programvarefeil er utbedret i. Vennligst spesifiser om du ikke ønsker å bli annerkjent offentlig nå du rapporterer en programvarefeil.

Personinformasjon eller annen informasjon som kan brukes for å identifisere privatpersoner bør fjernes fra loggfiler før de sendes, f.eks. ved å bruke sed eller lignende verktøy, med mindre personinformasjonen er nødvendig for å reprodusere den rapporterte feilen.

Informasjon om hvordan programvarefeil kan reproduseres er nødvendig for vedlikehold av programvare og kan forbli bli lagret også etter at eventuelle rapporterte feil er utbedret.

Patcher

Patcher med programvareendringer som blir tatt inn i programvaren vi utvikler blir allment offentlig tilgjengelig informasjon ved publisering for prosjekter som publiseres med kildekode. Utvikler av slike endringer blir vanligvis annerkjent i dokumentasjonen og kildekoden.

Kodeendringer vi mottar og identiteten til utvikleren er informasjon nødvendig for vedlikehold av programvaren og vil bli lagret også etter at kodeendringene eventuelt er lagt til kodebasen.

Informasjonstilgang, oppdateringer og sletting

Du kan be om kopi om det vi eventuelt har av informasjon om deg, og kan be om at denne informasjonen blir slettet eller oppdatert.

Hvis du har spørsmål angående vår håndtering av personvern og personopplysninger, ta kontakt med policy@inet.no. For å etterfølge eventuelle forespørsler om personopplysninger vi kan ha om det kan det være vi vil måtte be om ekstra informasjon for å bekrefte din identitet.

Du har rett til å klage til datatilsynet på behandling i strid med norske personvernregler.


Copyright © 1998-2019 Inferno Nettverk A/S