inet   Forside - Tjenester - Produkter - Firma - Kontakt - Nyheter - Blog - GDPR
English
 

Personvern -- Spørreundersøkelser

Dette dokumentet beskriver hva vi, Inferno Nettverk A/S, samler, lagrer og bruker informasjon om deg når du svarer på en spørreundersøkelse på våre websider. Informasjonen i dette dokumentet gjelder fra 1. mai 2018.

Generelt

Hvis du fyller ut et av være web-baserte spørreskjema vil informasjonen du har vedlagt blir lagret, sammen adressen informasjonen ble sendt fra og tidspunktet den ble sendt. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne tolke mottatte svar og for å overvåke maskinene være for eventuelle vedlikeholds- eller sikkerhets-problemer.

Sikkerhet

Vår websider og skjema for å sende oss informasjon er tilgjengelig via både vår krypterte (https) og vår ikke-krypterte (http) web server.

Mottatt informasjon beskyttes ved å bli lagret på krypterte filsystem, med kryptering også brukt på sikkerhetskopier av informasjonen.

Sprørreskjema

Informasjon vi mottar når du fyller ut et spørreskjema blir lagret som dokumentasjon på at vi kan sende deg en epost angående ditt utfylte skjema, hvis du legger ved din epostadresse i svaret.

Svardata beholdes for bruk i planlegging av framtidig programvareutvikling.

Epostadresser i spørreskjema, hvis de er inkludert, blir bare brukt for å følge opp innholdet i mottatte svar. Vedlagte epostadresser blir ikke delt med tredjepart og vil ikke bli brukt ved sending av urelatert informasjon.

Informasjonstilgang, oppdateringer og sletting

Du kan be om kopi om det vi eventuelt har av informasjon om deg, og kan be om at denne informasjonen blir slettet eller oppdatert.

Hvis du har spørsmål angående vår håndtering av personvern og personopplysninger, ta kontakt med policy@inet.no. For å etterfølge eventuelle forespørsler om personopplysninger vi kan ha om det kan det være vi vil måtte be om ekstra informasjon for å bekrefte din identitet.

Du har rett til å klage til datatilsynet på behandling i strid med norske personvernregler.


Copyright © 1998-2019 Inferno Nettverk A/S